Ralph F
Experience: 76 teams
Totals: 345 points, 131 goals, 214 assists, 9 gwg
Best Season: 16 points, 4 goals, 12 assists, 0 gwg
Adult Dek - Regular Season
League Team G A P GWG
Fall 2023 - CDNHL (B) #44 ODBs 4 2 6 0
Fall 2023 - CDAHL (C1) #75 Kings 3 0 3 1
Fall 2023 - CDAHL (C1) #44 Varsity Club -1 2 0 2 0
Fall 2023 - CDECHL (D1 North) #44 Moby Dek -7 0 1 1 0
Summer 2023 - CDNHL (B) #44 ODBs -4 0 3 3 0
Summer 2023- CDAHL (C1) #44 Varsity Club -1 0 1 1 0
Summer 2023 - CDECHL (C2) #75 Kings -2 2 3 5 0
Summer 2023 - CDOHL (D1 East) #44 Moby Dek -3 1 0 1 0
Spring 2023 - CDNHL (B) #44 ODB -3 2 1 3 0
Spring 2023 - CDAHL (C1) #44 Varsity Club -6 2 3 5 0
Spring 2023 - CDECHL (C2) #44 Moby Dek -6 0 0 0 0
Fall 2022 - CDNHL (B) #44 ODBs -3 2 6 8 0
Fall 2022 - CDECHL (C2) #44 Moby Dek -7 1 1 2 0
Summer 2022 - CDNHL (B) #44 ODB -4 3 2 5 0
Spring 2022 - CDNHL (B) #44 ODB -3 4 10 14 0
Spring 2022 - CDECHL (C2) #44 Goal Diggers -3 6 2 8 0
Fall 2021 - CDNHL (A) #44 Creeping Death -3 2 3 5 0
Fall 2021 - CDAHL (B/C) #44 Hipczech -4B 0 0 0 0
Summer 2021 - CDAHL (B) #44 Creeping Death -4 0 1 1 0
Summer 2021 - CDAHL (B) #44 Hipczech -2 0 0 0 0
Spring 2021 - CDNHL (A/B) Split Playoffs #44 Creeping Death -3A 0 1 1 0
Spring 2021 - CDECHL (C) #44 Hipczech -1 4 5 9 1
Winter 2021 - CDECHL (C) #44 Creeping Death -2 0 0 0 0
Fall Nov/Dec 2020 - CDECHL (B/C) Split Playoffs #44 Hipczech -3B 0 4 4 0
Fall Nov/Dec 2020 - CDECHL (B/C) Split Playoffs #44 Creeping Death -2A 2 2 4 0
Fall Sept/Oct 2020 - CDAHL (B) #44 Creeping Death -3 2 2 4 0
Fall Sept/Oct 2020 - CDECHL (C) #44 Hipczech -2 7 6 13 1
Fall Sept/Oct 2020 - CDCHL (D1) #44 First Order -7 4 2 6 0
Summer July/Aug 2020 - CDAHL (B/C) #44 Creeping Death -1B 2 1 3 2
Summer July/Aug 2020 - CDAHL (B/C) #44 Paging Dr Sutton -1C 0 0 0 0
Summer June 2020 - CDAHL (B) #44 Creeping Death -5 1 2 3 0
Summer June 2020 - CDOHL (C) #44 Paging Dr Sutton -4 1 4 5 0
Spring 2020 - CDCHL (D1) #44 The FilLz 0 0 0 0
Winter 2020 - Group A/B #44 The FilLz 1 2 3 0
Winter 2020 - Group A/B #44 Creeping Death CHAMPS 4 4 8 0
Winter 2020 - Group A/B #44 Tea With Ms McGill -2B 2 2 4 1
Fall 2019 - CDECHL (C) #44 Creeping Death -1 1 0 1 0
Fall 2019 - CDQMJHL (D2) #44 the FilLs -1 CHAMPS 0 0 0 0
Fall 2019 - CDCCHA (D3) #44 Tea With Ms McGill -4 3 5 8 0
Summer 2019 - CDAHL (B) #44 Creeping Death -4 3 2 5 0
Summer 2019 - CDQMJHL (D2) #44 the FilLs -1 3 13 16 0
Summer 2019 - CDCCHA (D3 EAST) #44 O.L.D.D. -4 4 2 6 0
Spring 2019 - CDAHL (B) #44 Creeping Death -2 0 2 2 0
Spring 2019 - CDQMJHL (D2) #44 O.L.D.D. -9 1 1 2 0
Spring 2019 - CDQMJHL (D2) #44 FiLLs -5 2 2 4 0
Winter 2019 - Winter A #44 Creeping Death -1 4 12 16 0
Winter 2019 - Winter B #44 the FilLs -1 0 0 0 0
Fall 2018 - CDAHL (B) #44 Creeping Death -3 1 6 7 0
Fall 2018 - CDQMJHL (D2) #44 the FilLs -1 2 12 14 0
Fall 2018 - CDCCHA (D3) #44 O.L.D.D. -2 4 4 8 1
Summer 2018 - CDAHL (B) #44 Creeping Death -1 0 4 4 0
Summer 2018 - CDQMJHL (D2) #75 the FilLs -2 0 0 0 0
Spring 2018 - CDECHL (C1) #44 Muckheads -5 2 2 4 0
Spring 2018 - CDCCHA (D3) #75 the FilLs -5 0 0 0 0
Winter 2018 - Winter D League #75 the FilLs -4B 0 3 3 0
Fall 2017 - CDECHL (C1) #75 Legends of Rowan -2 1 3 4 0
Summer 2017 - CDECHL (C1) #75 Legends of Rowan 0 0 0 0
Spring 2017 - CDECHL (C1) #75 Rhinos -5 0 1 1 0
Spring 2017 - CDOHL (C2) #75 Legends of Rowan -3 0 0 0 0
Winter 2017 - CDECHL (C1) #75 Rhinos -4 3 5 8 0
Fall 2016 - CDOHL (C2) #75 Rhinos -3 2 2 4 0
Fall 2016 - CDWHL (C3) #75 Legends of Rowan -7 0 0 0 0
Summer 2016 - CDCHL (D1) #75 Legends of Rowan -1 0 5 5 0
Spring 2015 - CDECHL (C1) #44 5. Hitmen 0 0 0 0
Fall 2014 - CDECHL (C1) #44 1. Hitmen 0 0 0 0
Summer 2014 - CDOHL (C2) #44 3. Hitmen - CHAMPS 0 0 0 0
Spring 2014 - CDNHL (A) #44 Straight Cash Homies -x 1 1 2 0
Spring 2014 - CDOHL (C2) #44 7. Hitmen 0 0 0 0
Fall 2013 - CDECHL (C1) #44 4. Monte Cellos Ice Holes 3 3 6 0
Spring 2013 - CDNHL #44 4. Left 4 Dead 0 4 4 0
Winter 2013 - CDNHL #44 Creeping Death 0 4 4 0
Pre-2013 (old site) stats: 
27 40 67 2
Adult Dek Regular Season Career Totals:
131 214 345 9

Adult Dek - Playoffs
League Team G A P GWG
Fall 2023 - CDNHL (B) #44 ODBs 0 0 0 0
Fall 2023 - CDAHL (C1) #44 Varsity Club -1 0 0 0 0
Fall 2023 - CDECHL (D1 North) #44 Moby Dek -7 0 0 0 0
Summer 2023 - CDNHL (B) #44 ODBs -4 0 1 1 0
Summer 2023- CDAHL (C1) #44 Varsity Club -1 0 0 0 0
Summer 2023 - CDECHL (C2) #75 Kings -2 1 3 4 0
Summer 2023 - CDOHL (D1 East) #44 Moby Dek -3 0 0 0 0
Spring 2023 - CDNHL (B) #44 ODB -3 0 0 0 0
Spring 2023 - CDAHL (C1) #44 Varsity Club -6 0 0 0 0
Spring 2023 - CDECHL (C2) #44 Moby Dek -6 0 0 0 0
Fall 2022 - CDNHL (B) #44 ODBs -3 1 0 1 0
Fall 2022 - CDECHL (C2) #44 Moby Dek -7 0 1 1 0
Summer 2022 - CDNHL (B) #44 ODB -4 0 2 2 0
Spring 2022 - CDNHL (B) #44 ODB -3 0 0 0 0
Spring 2022 - CDECHL (C2) #44 Goal Diggers -3 4 1 5 2
Fall 2021 - CDNHL (A) #44 Creeping Death -3 0 0 0 0
Fall 2021 - CDAHL (B/C) #44 Hipczech -4B 0 0 0 0
Summer 2021 - CDAHL (B) #44 Creeping Death -4 2 0 2 0
Summer 2021 - CDAHL (B) #44 Hipczech -2 0 0 0 0
Spring 2021 - CDNHL (A/B) Split Playoffs #44 Creeping Death -3A 0 0 0 0
Spring 2021 - CDECHL (C) #44 Hipczech -1 2 1 3 0
Winter 2021 - CDECHL (C) #44 Creeping Death -2 0 0 0 0
Fall Nov/Dec 2020 - CDECHL (B/C) Split Playoffs #44 Hipczech -3B 0 1 1 0
Fall Nov/Dec 2020 - CDECHL (B/C) Split Playoffs #44 Creeping Death -2A 0 0 0 0
Fall Sept/Oct 2020 - CDAHL (B) #44 Creeping Death -3 0 0 0 0
Fall Sept/Oct 2020 - CDECHL (C) #44 Hipczech -2 0 0 0 0
Fall Sept/Oct 2020 - CDCHL (D1) #44 First Order -7 1 2 3 1
Summer July/Aug 2020 - CDAHL (B/C) #44 Creeping Death -1B 0 0 0 0
Summer July/Aug 2020 - CDAHL (B/C) #44 Paging Dr Sutton -1C 1 0 1 0
Summer June 2020 - CDAHL (B) #44 Creeping Death -5 1 0 1 0
Summer June 2020 - CDOHL (C) #44 Paging Dr Sutton -4 1 0 1 0
Winter 2020 - Group A/B #44 The FilLz 1 0 1 1
Winter 2020 - Group A/B #44 Creeping Death CHAMPS 2 0 2 0
Winter 2020 - Group A/B #44 Tea With Ms McGill -2B 2 2 4 1
Fall 2019 - CDECHL (C) #44 Creeping Death -1 0 0 0 0
Fall 2019 - CDQMJHL (D2) #44 the FilLs -1 CHAMPS 0 0 0 0
Fall 2019 - CDCCHA (D3) #44 Tea With Ms McGill -4 1 1 2 0
Summer 2019 - CDAHL (B) #44 Creeping Death -4 0 0 0 0
Summer 2019 - CDQMJHL (D2) #44 the FilLs -1 0 0 0 0
Summer 2019 - CDCCHA (D3 EAST) #44 O.L.D.D. -4 1 3 4 0
Spring 2019 - CDAHL (B) #44 Creeping Death -2 1 0 1 0
Spring 2019 - CDQMJHL (D2) #44 O.L.D.D. -9 0 0 0 0
Spring 2019 - CDQMJHL (D2) #44 FiLLs -5 1 0 1 0
Winter 2019 - Winter A #44 Creeping Death -1 1 3 4 1
Winter 2019 - Winter B #44 the FilLs -1 0 0 0 0
Fall 2018 - CDAHL (B) #44 Creeping Death -3 0 1 1 0
Fall 2018 - CDQMJHL (D2) #44 the FilLs -1 1 0 1 0
Fall 2018 - CDCCHA (D3) #44 O.L.D.D. -2 0 0 0 0
Summer 2018 - CDAHL (B) #44 Creeping Death -1 0 0 0 0
Summer 2018 - CDQMJHL (D2) #75 the FilLs -2 0 0 0 0
Spring 2018 - CDECHL (C1) #44 Muckheads -5 1 3 4 1
Spring 2018 - CDCCHA (D3) #75 the FilLs -5 0 0 0 0
Winter 2018 - Winter D League #75 the FilLs -4B 1 0 1 0
Fall 2017 - CDECHL (C1) #75 Legends of Rowan -2 0 0 0 0
Summer 2017 - CDECHL (C1) #75 Legends of Rowan 0 0 0 0
Spring 2017 - CDECHL (C1) #75 Rhinos -5 0 0 0 0
Spring 2017 - CDOHL (C2) #75 Legends of Rowan -3 0 0 0 0
Winter 2017 - CDECHL (C1) #75 Rhinos -4 0 1 1 0
Fall 2016 - CDOHL (C2) #75 Rhinos -3 0 0 0 0
Fall 2016 - CDWHL (C3) #75 Legends of Rowan -7 0 0 0 0
Summer 2016 - CDCHL (D1) #75 Legends of Rowan -1 0 0 0 0
Spring 2015 - CDECHL (C1) #44 5. Hitmen 0 0 0 0
Fall 2014 - CDECHL (C1) #44 1. Hitmen 0 0 0 0
Summer 2014 - CDOHL (C2) #44 3. Hitmen - CHAMPS 0 0 0 0
Spring 2014 - CDOHL (C2) #44 7. Hitmen 0 0 0 0
Fall 2013 - CDECHL (C1) #44 4. Monte Cellos Ice Holes 1 1 2 0
Spring 2013 - CDNHL #44 4. Left 4 Dead 1 0 1 0
Winter 2013 - CDNHL #44 Creeping Death 0 0 0 0
Adult Dek Playoffs Career Totals:
29 27 56 7

Adult Dek - Tournament
League Team G A P GWG
Spring 2013 Draft Tournament #44 Team Jeff (Pink) 4 3 7 1
Adult Dek Tournament Career Totals:
4 3 7 1