Ed S
Experience: 45 teams
Totals: 63 points, 10 goals, 53 assists, 1 gwg
Best Season: 5 points, 3 goals, 2 assists, 0 gwg
Profile Image
Adult Dek - Regular Season
League Team G A P GWG
Spring 2024 - CDECHL (C2) #20 Dad Bods 1 1 2 0
Fall 2023 - CDECHL (D1 North) #20 Dad Bods -5 0 0 0 0
Summer 2023 - CDOHL (D1 East) #20 Dad Bods -4 0 2 2 0
Spring 2023 - CDOHL (D1) #20 Dad Bods -1 0 5 5 0
Fall 2022 - CDOHL (D1) #20 Dad Bods -3 0 0 0 0
Summer 2022 - CDOHL (D1 West) #20 Dad Bods -3 0 1 1 0
Spring 2022 - CDOHL (D1) #20 Dad Bods -2 1 1 2 1
Fall 2021 - CDQMJHL (D West) #20 Walking Dead -3 0 0 0 0
Summer 2021 - CDOHL (D North) #20 Walking Dead -6 0 0 0 0
Summer 2021 - CDQMJHL (D West) #20 Ice Stormers -5 0 0 0 0
Spring 2021 - CDOHL (D East) #20 Walking Dead -6 0 0 0 0
Spring 2021 - CDQMJHL (D West) #20 Ice Stormers -4 3 2 5 0
Fall Nov/Dec 2020 - CDQMJHL (D2) #20 Walking Dead -5 0 1 1 0
Fall Sept/Oct 2020 - CDCHL (D1) #20 Ice Stormers -5 0 1 1 0
Summer June 2020 - CDQMJHL (D2) #20 Dad Bods -1 1 0 1 0
Winter 2020 - Group A/B #18 Jerrys Jolly Dadbods -1B 0 0 0 0
Fall 2019 - CDCHL (D1) #20 Rhinos -5 CHAMPS 0 2 2 0
Fall 2019 - CDQMJHL (D2) #20 Dad Bods -4 0 1 1 0
Fall 2019 - CDCCHA (D3) #18 Jerrys Jolly Janitors -3 CHAMPS 0 0 0 0
Summer 2019 - CDCHL (D1) #20 Rhinos -2 0 0 0 0
Summer 2019 - CDCCHA (D3 EAST) #20 Dad Bods -3 CHAMPS 0 1 1 0
Summer 2019 - CDWCHA (D3 WEST) #18 Jerrys Jolly Janitors -6 0 0 0 0
Spring 2019 - CDQMJHL (D2) #20 Rhinos -2 0 1 1 0
Spring 2019 - CDCCHA (D3) #20 Dad Bods -1 0 0 0 0
Spring 2019 - CDCCHA (D3) #18 Jerrys Jolly Janitors -3 0 0 0 0
Winter 2019 - Winter B #18 Jerrys Jolly Janitors -5 0 1 1 0
Fall 2018 - CDCHL (D1) #20 Rhinos -4 0 3 3 0
Fall 2018 - CDUSHL (D4) #20 Dad Bods -2 0 5 5 0
Summer 2018 - CDQMJHL (D2) #20 Rhinos -1 0 1 1 0
Spring 2018 - CDCCHA (D3) #20 Rhinos -6 0 2 2 0
Winter 2018 - Winter D League #20 Rhinos -1A 0 3 3 0
Fall 2017 - CDQMJHL (D2) #20 Rhinos -5 0 2 2 0
Summer 2017 - CDQMJHL (D2) #20 Rhinos -4 1 2 3 0
Spring 2017 - CDECHL (C1) #20 Rhinos -5 0 1 1 0
Winter 2017 - CDECHL (C1) #20 Rhinos -4 1 0 1 0
Fall 2016 - CDOHL (C2) #20 Rhinos -3 1 4 5 0
Summer 2016 - CDWHL (C3) #20 Rhinos -1 0 0 0 0
Spring 2016 - CDWHL (C3) #20 Rhinos -2 0 0 0 0
Winter 2016 - CDOHL (C2) #20 Rhinos 0 2 2 0
Fall 2015 - CDWHL (C3) #20 Rhinos -2 0 1 1 0
Summer 2015 - CDCHL (D1) #20 Rhinos -1 0 1 1 0
Spring 2015 - CDCHL (D1) #20 8. Rhinos 0 2 2 0
Winter 2015 - CDWHL (C3) #20 8. Rhinos 1 3 4 0
Fall 2014 - CDQMJHL (D2) #20 1. Rhinos 0 1 1 0
Adult Dek Regular Season Career Totals:
10 53 63 1

Adult Dek - Playoffs
League Team G A P GWG
Fall 2023 - CDECHL (D1 North) #20 Dad Bods -5 0 0 0 0
Summer 2023 - CDOHL (D1 East) #20 Dad Bods -4 0 0 0 0
Spring 2023 - CDOHL (D1) #20 Dad Bods -1 0 0 0 0
Fall 2022 - CDOHL (D1) #20 Dad Bods -3 0 1 1 0
Summer 2022 - CDOHL (D1 West) #20 Dad Bods -3 0 0 0 0
Spring 2022 - CDOHL (D1) #20 Dad Bods -2 0 0 0 0
Fall 2021 - CDQMJHL (D West) #20 Walking Dead -3 0 0 0 0
Summer 2021 - CDOHL (D North) #20 Walking Dead -6 0 0 0 0
Summer 2021 - CDQMJHL (D West) #20 Ice Stormers -5 0 0 0 0
Spring 2021 - CDOHL (D East) #20 Walking Dead -6 0 1 1 0
Spring 2021 - CDQMJHL (D West) #20 Ice Stormers -4 0 0 0 0
Fall Nov/Dec 2020 - CDQMJHL (D2) #20 Walking Dead -5 0 0 0 0
Fall Sept/Oct 2020 - CDCHL (D1) #20 Ice Stormers -5 0 0 0 0
Summer June 2020 - CDQMJHL (D2) #20 Dad Bods -1 0 0 0 0
Winter 2020 - Group A/B #18 Jerrys Jolly Dadbods -1B 0 0 0 0
Fall 2019 - CDCHL (D1) #20 Rhinos -5 CHAMPS 0 0 0 0
Fall 2019 - CDQMJHL (D2) #20 Dad Bods -4 0 0 0 0
Fall 2019 - CDCCHA (D3) #18 Jerrys Jolly Janitors -3 CHAMPS 0 0 0 0
Summer 2019 - CDCHL (D1) #20 Rhinos -2 0 0 0 0
Summer 2019 - CDCCHA (D3 EAST) #20 Dad Bods -3 CHAMPS 0 0 0 0
Summer 2019 - CDWCHA (D3 WEST) #18 Jerrys Jolly Janitors -6 0 0 0 0
Spring 2019 - CDQMJHL (D2) #20 Rhinos -2 0 1 1 0
Spring 2019 - CDCCHA (D3) #20 Dad Bods -1 0 0 0 0
Spring 2019 - CDCCHA (D3) #18 Jerrys Jolly Janitors -3 0 0 0 0
Winter 2019 - Winter B #18 Jerrys Jolly Janitors -5 0 0 0 0
Fall 2018 - CDCHL (D1) #20 Rhinos -4 0 0 0 0
Fall 2018 - CDUSHL (D4) #20 Dad Bods -2 0 2 2 0
Summer 2018 - CDQMJHL (D2) #20 Rhinos -1 0 0 0 0
Spring 2018 - CDCCHA (D3) #20 Rhinos -6 0 3 3 0
Winter 2018 - Winter D League #20 Rhinos -1A 0 2 2 0
Fall 2017 - CDQMJHL (D2) #20 Rhinos -5 0 1 1 0
Summer 2017 - CDQMJHL (D2) #20 Rhinos -4 0 0 0 0
Spring 2017 - CDECHL (C1) #20 Rhinos -5 0 0 0 0
Winter 2017 - CDECHL (C1) #20 Rhinos -4 1 0 1 0
Fall 2016 - CDOHL (C2) #20 Rhinos -3 0 1 1 0
Summer 2016 - CDWHL (C3) #20 Rhinos -1 0 0 0 0
Spring 2016 - CDWHL (C3) #20 Rhinos -2 0 1 1 0
Winter 2016 - CDOHL (C2) #20 Rhinos 0 0 0 0
Fall 2015 - CDWHL (C3) #20 Rhinos -2 0 0 0 0
Summer 2015 - CDCHL (D1) #20 Rhinos -1 0 0 0 0
Spring 2015 - CDCHL (D1) #20 8. Rhinos 0 0 0 0
Winter 2015 - CDWHL (C3) #20 8. Rhinos 0 0 0 0
Fall 2014 - CDQMJHL (D2) #20 1. Rhinos 0 1 1 0
Adult Dek Playoffs Career Totals:
1 14 15 0